Menu


CHÚA VỀ TRỜI CON RA ĐI - Phanxicô

ĐK: Hỡi người Ga-li-lê sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về. Mai này Người lại đến trên đám mây trong thánh oai như hôm nay Người đã về trời.
1. Chúa về trời con ra đi môi ca hát gieo rắc Tin Mừng đó đây. Bước theo Chúa vào cuộc đời khó nguy dẫu ngàn dặm đường rắc gieo tình thương.
2. Chúa về trời con ra đi tung đôi cánh soi ánh Tin Mừng Chúa xưa. Nắng mưa chấp nhận một đời vững tin Chúa trên tầng trời vẫn theo chở che.
3. Chúa về trời con ra đi mang thánh giá thương khó lên đồi máu xưa. Bước qua khổ hình cuộc đời tiến theo Chúa lên bầu trời biết bao niềm vui.
****  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)