Menu


CHÚA VỀ TRỜI CON VÀO ĐỜI - Nguyễn Duy

ĐK: Sao đứng đó làm chi hỡi người xứ Ga-li-lê, sao bỡ ngỡ mải mê trông Người vừa lên Thiên Quốc. Sao đứng mãi làm chi hãy về và luôn ghi nhớ những lời Ngài đã dạy khuyên mà đi loan báo Tin Mừng.
1. Bỡ ngỡ nhìn trời cảm thấy lạc loài giờ Ngài ngự mãi nơi đâu? Ngài ở chốn phương nào? Nay Chúa về trời nơi chốn rạng ngời về cùng Cha, Chúa đất trời mà thống lãnh muôn đời.
2. Thôi nhé từ rầy xa cách nghìn trùng lòng con sao thấy bâng khuâng và thương mến vô cùng. Giữa cõi mịt mùng sao giữ được lòng, lòng trinh trong chẳng vấn vương mà lo sống Tin Mừng.
3. Xin Chúa hộ phù con quá dại khờ tuổi trần gian có bao nhiêu mà cay đắng đã nhiều. Nhưng vẫn một niềm yêu Chúa trọn tình ngày và đêm ngát hương kinh tụng ca Chúa trung thành.
4. Thôi ngắm nhìn trời con bước vào đời mà rao loan khắp nơi nơi tình yêu Chúa cao vời. Mau xích lại gần khơi ấm tình nồng tình anh em khắp muôn phương đẹp như nắng mai hồng.
5. Nay Chúa về trời nhưng Chúa chẳng rời chẳng để con cái đơn côi mà sát cánh muôn đời. Nay Chúa về trời dọn chỗ từng người để ngày mai sẽ chung vui hưởng hạnh phúc quê trời.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)