Menu

CA HIỆP LỄ (Lễ Thăng Thiên) – Kim Long

Chúa nói: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 
1. Xin ca khen mừng kính Chúa mọi ngày qua năm tháng Thiên Chúa ta, 
Ngài giải cứu độ trì chúng ta thoát khỏi sự chết. 
2. Xin tôn vinh quyền bính Chúa toả rạng trên muôn nước 
cho chúng ta được mạnh sức và được uy quyền. Xin cảm tạ Chúa. 
3. Xin cho tâm tình sốt mến của mọi Ki-tô hữu vươn tới nơi 
mà bản tính loài người chúng con đang ở bên Chúa. 
4. (Năm A) Xin ơn soi lòng hướng trí anh em hầu nhận ra Thiên Chúa 
thương mời gọi tới hưởng niềm hy vọng ngay giữa dân thánh. 
4. (Năm B) Lên thiên cung ngự cánh hữu Chúa Cha, 
đầy quyền năng, muôn hiển vinh, làm thủ lãnh, làm Đầu Giáo Hội, thân thể mầu nhiệm. 
4. (Năm C) Khi cho Con Một Chúa sống lại thật, 
đặt Người lên cao trổi trên mọi phẩm chức và mọi thế lực, kê ở bệ chân. 
Đối ca: Nào muôn dân từ muôn nước đàn ca lên ngợi khen Chúa, 
Đấng ngự giá trên muôn cõi trời, Ngài lên tiếng tiếng thật quyền năng. Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)