Latest in Tech

CHÚA VỀ TRỜI - Lm. Thái Nguyên

1. Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng. Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Lời của Ngài, Lời đưa con tới quê hương trời cao bằng tình yêu mến hy sinh phục vụ dựng xây thế giới hòa bình hôm nay.
ĐK: Chúa về trời là niềm hy vọng sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là Thiên Đàng rộng mở từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin yêu và sống tin yêu.
2. Chúa về trời là bắt đầu từ nay cuộc sống này bừng lên ánh sáng trong ơn Thánh Thần dìu ta vững bước đi qua đêm trường, qua những nguy nàn vực sâu thế gian. Chúa về trời nhưng vẫn hiện diện qua từng con người và từng biến cố trong Giáo Hội Ngài hằng ban ơn thánh giúp ta nhiệt tâm trở nên nhân chứng tình Ngài yêu thương.
3. Chúa về trời mơ ước của đời con được theo Ngài đòi con hãy biết sống cho mọi người tình thương chan chứa con đi xây đời cuộc sống đẹp ngời từ nơi thế gian. Chúa về trời sự sống của đời sau được khơi mầu gọi con vững bước qua bao đổi thay vượt qua gian khó dấn thân từng ngày để niềm vinh phúc tràn đầy mai sau.
****  Chúa về Trời (Lễ Thăng Thiên)