Menu


SAO CÒN ĐỨNG MÃI CHƯA VỀ - Đỗ Vy Hạ

1. Hồn còn mãi ngước trông bóng kia đã khuất mờ. Trên cao đầu ngọn gió giờ chỉ còn nhớ thương. Lòng buồn tiếc vấn vương mắt đưa nhìn cuối trời. Cô đơn dâng ngàn nỗi này Người đã xa rồi.
ĐK: Hỡi người dân Ga-li-lê sao còn đứng mãi chưa về? Nhìn hoài nơi đâu xa mắt ướt mi lệ nhoà. Chúa về bên ngai Cha yêu thôi đừng tiếc nuối u sầu. Chờ ngày mai không xa Người trở lại vinh quang.
2. Nào trở gót quay thôi lãng quên niềm u buồn. Ra đi về ngàn lối giảng truyền tình Chúa thương. Mời gọi khắp muôn dân khắc ghi lời Tin Mừng. Mai đây Người lại đến gọi về bến thiên đàng.
3. Trần đời dẫu truân chuyên hãy kiên lòng thắng vượt. Ra đi nhưng Người vẫn kề gần mà đỡ nâng. Rồi Người sẽ thương ban Ngôi Ba Thần Linh Người. Bên ta từng ngày tháng phù trợ dẫn đưa đường.
**  Imprimatur: 05.01.2021 - GP. Nha Trang