Menu

THÁNH VỊNH 46 – Thanh Lâm

ĐK: Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang. 
1. Vỗ tay mừng này hỡi chư dân, tiếng reo hò vang khắp bốn phương. Ngài là Đấng Tối-cao, khả-uý, là Đại Vương thống trị hoàn cầu. 
2. Tiếng trống dồn, điệu kèn ngân vang, giữa tưng bừng Thiên Chúa tiến lên. Nào hoà ca tán dương Thượng Đế, ngàn nhạc khúc tấu lên mừng Ngài. 
3. Chúa uy quyền hiển trị muôn dân, hát lên mừng Thiên Chúa chí nhân! Ngài là Đấng thống trị vạn quốc, hằng ngự trên Thanh Ngai của Ngài.
***  Imprimatur: 10.02.2015 - TGP. Toronto, Canada.