Menu

CHÚA VỀ TRỜI – Vũ Đình Ân

ĐK: Muôn cung đàn tấu lên ca mừng. Mừng Chúa từ nơi dương thế ngự lên chốn thiên cung. Khắp cõi trần bừng vui vang lên lời ngợi khen. Mừng Chúa từ nơi dương thế ngự lên chốn thiên cung. 
1. Chúa đã về cõi trời cao sang, xin ban bình an cho khắp nhân trần. Để ngày sau chúng con cùng nhau được vui trên Nước Chúa muôn (i) đời. 
2. Chúa đã về cõi trời cao sang, xin cho đoàn con luôn biết tin thờ. Lòng hỉ hoan sướng vui cùng nhau ngợi ca Danh Thánh Chúa muôn (i) đời.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)