MenuTHÁNH VỊNH 46 (Lễ Thăng Thiên) – Kim Long

ĐK: Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang.
1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, tán tụng Thiên Chúa, mau hò reo. 
Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, là Đại Vương thống trị địa cầu.
3. Chúa đi lên ngàn câu hoan chúc, Chúa ngự lên giữa điệu kèn vang. 
Đàn hát hãy tấu vang mừng Chúa, và hòa ca kính Vua ta thờ.
4. Đức Vua cai trị cả thế giới, tiến Ngài muôn khúc ca tuyệt luân. 
Này Chúa vẫn thống trị vạn quốc, hằng ngự trên thánh ngai của Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa nói: "Các con hãy ra đi giảng dạy muôn dân, 
và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Alleiluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)