Menu


ĐƯỜNG THẬP TỰ - Đỗ Vy Hạ

1. Con đường Can-vê, ôi bao tái tê, xót xa ê chề. Con đường Can-vê, ôi bao đớn đau, nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo người yêu dấu mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình, nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình. 
ĐK: Tình Ngài bờ bến, Chúa cất bước lên Can-vê nhục hình. Đường trần thập giá, Chúa hỡi giúp con luôn luôn trung thành. 
2. Dương trần hôm nay đau thương đắng cay, chông gai giăng đầy. Gương Ngài khi xưa con xin quyết tâm một lòng ghi dấu. Để tháng ngày qua con đường thập giá tin yêu thiết tha. Bước đi bên Ngài lo gì dông bão, sá gì ba đào.
***** Đường Thập Tự
**  Imprimatur: 05.01.2021 - GP. Nha Trang