Latest in Tech

THÁNH VỊNH 30 (Thứ 6 TT) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Cha! Con phó linh hồn con trong tay Cha.
1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa đừng để con bao giờ tủi nhục. Vì Ngài công chính xin giải thoát con. Con xin phó thác hồn con trong tay Ngài. Ngài đã cứu chuộc con lạy Thiên Chúa tín thành.
2. Con bị lũ quân thù nhạo khinh, bị cười chê do người láng giềng. Bạn bè thân thích cũng đều hãi kinh. Vừa nhìn thấy bóng mặt con quay xa rồi. Bị lãng quên bỏ rơi như kẻ chết như phế vật.
3. Con hằng vững tin Ngài lạy Chúa Ngài là Chúa nhân từ con thờ. Ngài luôn nắm giữ số phận của con. Xin mau cứu thoát đời con xa quân thù. Và cứu thoát hồn con khỏi mưu kẻ bách hại.
4. Xin tỏa ánh nhan Ngài lạy Chúa và dủ thương xót và cứu độ. Người cậy trông Chúa xin đừng lãng quên. Tin yêu phó thác cậy trông nơi Chúa Trời. Và hãy can đảm lên nào ai kính sợ Chúa Trời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Vì chúng ta Đức Ki-tô đã tự hạ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
***** Thánh Vịnh 30 (Thứ 6 Tuần Thánh)