Latest in Tech

STABAT MATER (Mẹ Đứng)

1. Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương. Thấy con đớn đau mẹ mẹ nát gan vàng. Đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.
2. Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hoà. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng!
3. Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
4. Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa thiên đường, trong giờ Con Chúa mang cực hình.
5. Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?
6. Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.
7. Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.
8. Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
9. Mẹ Maria, xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành, trong lòng con chẳng khi nào sờn.
10. Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.
11. Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.
12. Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
13. Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.
14. Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
15. Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phúc muôn ngàn trùng.
****  Stabat Mater (Mẹ Đứng)