Latest in Tech

CHÍNH VÌ YÊU - Lan Thanh

ĐK. Chúa niềm vui ơn cứu rỗi dìu con xa u tối về tới ánh quang trên trời. Yêu chính vì yêu thương con Chúa đành hy sinh chết thập giá máu tuôn chan hòa.
1. Chính để chuộc lỗi con Chúa đành chịu lãng quên. Cánh Thập Tự máu loang in bóng Chúa trên đồi vắng. Con tìm về vắng đơn khóc vì tội lỗi con. Đã hành hạ tấm than Thiên Chúa giáng sinh làm người.
2. Xin từ nay tới sau với cuộc đời bể dâu. Sớm chiều mọi khổ đau con góp tiến dâng Thượng Đế. Chung mọi niềm sướng vui với tình đời ngất ngây. Lúc chiều tàn bóng mây con tiến Chúa trọn cuộc đời.
3. Con thật lòng biết ơn Chúa vì tội lỗi con. Chấp nhận đời gió sương cho tới chết trên Thập Giá. Không một lời xót xa vẫn một lòng thiết tha. Chúa tìm về Chúa Cha trong máu nước tuôn chan hòa.