Menu


CHÍNH VÌ YÊU - Lan Thanh

ĐK: Chúa  niềm vui ơn cứu rỗi dìu con xa u tối về tới ánh quang trên trời. 
Yêu chính vì yêu thương con Chúa đành hy sinh trên thập giá máu tuôn chan hoà. 
1. Chính để chuộc lỗi con, Chúa đành chịu lãng quên cảnh thập tự máu loang in bóng Chúa trên đồi vắng.
 Con tìm về vắng đơn khóc vì tội lỗi con đã hành hạ tấm thân Thiên Chúa giáng sinh làm người. 
2. Xin từ rày tới sau, với cuộc đời bể dâu sớm chịu mọi nỗi đau con góp tiến dâng Thượng Đế. 
Chung mọi niềm sướng vui với tình đời ngất ngây lúc chiều tàn bóng mây con hiến Chúa trọn cuộc đời. 
3. Con thật lòng biết ơn, Chúa vì tội lỗi con chấp nhận đời gió sương cho đến chết trên thập giá. 
Không một niềm xót xa vẫn một lòng thiết tha Chúa tìm về Chúa Cha trong máu nước tuôn chan hoà..
****  Imprimatur: 20.11.2019 - GP. Nha Trang (CPS ABC, B1)