Latest in Tech

THÁNH VỊNH 30 (T6TT) – Thái Nguyên

1. Thương đoái nhìn con lạy Chúa Trời, đây con đến nương nhờ Ngài, trông cậy Ngài ôi Đấng công minh. Chúa thương tình xin Ngài cứu chữa, chớ để muôn đời tủi hổ thân con, phó thác tâm hồn vào tay Chúa thôi. 
ĐK: Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha.
2. Con đã trở nên đồ ô nhục trước bao ác nhân địch thù, nên trò cười cho khách lân bang, nỗi lo sợ cho người quen biết, thấy con trên đường họ tránh xa con, giữa cơn khốn cùng mọi người lãng quên. 
3. Cuộc sống đời con còn có gì, tim con đớn đau bồi hồi, tin cậy Ngài Thiên Chúa yêu thương, Đấng trung thành với lời giao ước, trước bao quân thù hãy cứu nguy con, phó thác nơi Ngài mạng sống Chúa ơi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập hình. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên các danh hiệu.
***** Thánh Vịnh 30 (Thứ 6 Tuần Thánh)