Menu


THÁNH VỊNH 21 (Lễ Lá) – Thái Nguyên

ĐK: Ôi ! Chúa ơi. Ôi Thiên Chúa sao Chúa đành bỏ con, sao Chúa đành bỏ con. 
1. Bao người nhìn con đều mỉa mai con, bĩu môi lắc đầu: "Hắn tin cậy vào Chúa, sao Người không cứu hắn đi?" 
2. Đứng quanh con là một lũ côn đồ, bao bọc thân con, chân tay con đây, chúng đều chọc thủng. Ôi tan nát tấm thân! 
3. Y phục của con đều bị đem chia, bắt thăm ai được. Chúa ơi hãy nâng đỡ, xin Người đừng nỡ xa con! 
4. Trước muôn dân, nguyện ngợi chúc danh Ngài, kể lại tình Chúa luôn luôn yêu thương, chẳng hề bỏ mặc. Ôi Thiên Chúa chí nhân!
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập hình. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên các danh hiệu.