Latest in Tech

TÌNH YÊU GIÊ-SU - Thiên Thu

1. Một ngày trên đồi cao kia Giê-su gục ngã treo trên thập hình giang cánh tay rộng để cứu nhân loại xóa nỗi thương đau. Và này nghe buồn thương đau. Giê-su chợt thấy bao nhiêu người đời như đã hững hờ quên mối ân tình quên ân tình Ngài.
ĐK. Giê-su Giê-su ơi hỡi Giê-su Giê-su ơi hỡi vì yêu nên đã chết đi. Giê-su Giê-su ơi hỡi Giê-su Giê-su ơi hỡi con nay con nay yêu Ngài.
2. Một ngày trên đồi cao kia Giê-su lặng lẽ môi khô héo tàn rướm máu tim hồng đội mão gai nhọn đau đớn một đời. Và này chuông chiều ngân vang Giê-su ở đó mong cho người đời mau bước quay về để sống bên Ngài yêu thương trọn đời.
3. Một chiều trên đồi cao kia con đây lặng đứng trông lên thập hình tượng Chúa tiêu điều gục chết thật buồn không trách than chi. Một chiều nghe buồn xôn xao con đây sám hối nay quay trở về nhiều lúc dại khờ quên ân tình Ngài tim con đau buồn.
**** Tình yêu Giêsu
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang