Latest in Tech

THẬP GIÁ NÓI GÌ - Phanxicô

ĐK. (Thập Giá ngất cao) Trên đồi Thập Giá ơi. Người mong, Người mong nói gì, nói gì với đời?
1. Người nói đến một tình yêu cao ngất muôn trùng. Người nói đến một tình yêu dâng hiến máu hồng. Người nói đã bao nghìn năm đã bao nghìn năm. Lời nói dẫu bao nghìn năm vẫn luôn vọng ngân.
2. Người nói đến bao niềm đau mây tím giăng trời. Người nói đến một vầng tim hiu hắt trên đồi. Trọn kiếp sống cho tình yêu chết cho tình yêu. Thập Giá khắc ghi lòng son Chúa thương đoàn con.
3. Thập Giá tán dương tình yêu vinh thắng uy hùng, Thập Giá chứng minh trời cao thượng trí vô cùng. Thập giá nhánh cây mùa đông kết bông nở hoa. Thập Giá đó cây đàn thô tấu anh hùng ca.
4. Thập Giá hát trong lòng tôi câu hát muôn đời. Thập Giá nói trong lòng tôi câu nói muôn đời. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu.