Latest in Tech

ÁNH MẮT NHÂN TỪ - Vinam

1. Chúa ơi! Bao năm con lạc hướng đã nhiều phen xuôi ngược trăm đường. Giờ tìm về bến yêu thương ngại gì một chút mây vương linh hồn con xao xuyến chán chường Cha là chốn con tựa nương. 
ĐK. (Bóng Chúa xa vời quá đứng bên Thập Giá) Đôi mắt con hoen nhòa nguyện Chúa hãy thương tha lầm lỗi những khi chợt ngã. (Ánh mắt nhân từ quá khiến con vội vã) Con bước quay về nhà rời kiếp sống xa hoa lòng Chúa mến thương hải hà.
2. Hỡi ai đang vui trong lầm lỡ cảnh buồn đau thân phận ngu khờ. Giờ người tỉnh giấc hay chưa cuộc đời là những cơn mơ bước về đi có Chúa sẵn chờ tô đượm mối ân tình xưa.
3. Nhớ xưa Chúa sinh nơi trần thế kiếp phù vân cay nghiệt trăm bề. Gọi người từ giã cơn mê thập tự từng bước lê thê suối tình thương Cha sẽ vỗ về bên lòng Chúa vui thỏa thuê.