Latest in Tech

THÁNH GIÁ HIÊN NGANG - Hải Triều

A. Cây Thánh giá hiên ngang giữa đất trời. Cây cao quý hơn muôn ngàn cây.
B. Cây êm ái treo thân Chúa nhân trần. Ôi Thánh Giá tín trung ngàn năm.
1. Rừng chập chùng chen ngàn cây hoa lá. Tìm đâu cây nào cao quý hơn Thánh giá. (B)
2. Hãy hát lên ngàn chiên công oai hùng. Đấng cứu độ trần gian đã hiến tế chiến thắng hiên ngang trên thập giá. (A)
3. Vì xót thương tội thế nhân cơ cùng Chúa tác thành một thân cây gỗ mới cứu thoát muôn dân khỏi tội nhơ. (B)
4. Kẻ thù địch ta Người trừ diệt chúng. Người biến giáo gươm thành linh dược thần thiêng. (A)
5. Người vào trần gian từ thân Trinh nữ mặc lấy xác phàm chịu chết trên Thánh Giá. (B)
6. Mẹ hiền đồng trinh quỳ bên Con Thánh mảnh khăn khó hèn trời tuyết sương băng giá. (B)
7. Người hiến thân chịu đóng đinh khổ hình Chiên cứu chuộc bị treo trên Thánh Giá hiến tế hy sinh trên đồi cao (B)
8. Này giấm chua này mũi đinh lưỡi đòng thân xác Người tả tơi tuân máu thắm khắp thế muôn dân được sạch trong.(A) 9. Hãy hạ cành cao hỡi cây cao vút và hãy uốn mềm nâng xác Người đau đớn. (B)
10. Chỉ có ngươi được gánh thân Chúa Trời, Máu cứu độ hòa tan trên xác Thánh dẫn dắt thế nhân mau về bến. (A)
11. Nguyện chúc vinh lòng Chúa Cha nhân từ Ngôi Thánh Tử chịu treo trên Thánh Giá với Chúa Ngôi Ba luôn hiển danh. CODA: Qua bao đời kìa cây Thánh Giá vẫn cao ngất trời. Máu Thánh Ngài tràn tuôn như suối qua ngàn thác đổ. Hồn con cung chiêm tưởng niệm tình yêu Chúa. Đấng yêu thương nhân trần cây Thánh Giá tín trung ngàn năm.