Latest in Tech

KINH TẠ LỄ - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Tạ ơn Chúa chúng con ra về hoan ca trong cuộc đời nhân chứng. 
       Tạ ơn Chúa chúng con nhịp bước đến khắp nơi để đem Tin Mừng.
1. Ra đi đến với người gần xa, khơi lên những tiếng lòng ngợi khen.
2. Con xin Chúa xuống nguồn hồng ân, cho nhân thế tháng ngày bình an.
3. Luôn trung tín giữ lời dạy khuyên. Nên nhân chứng của Ngài ngày đêm.
4. Mong Danh Chúa sáng bừng ngàn phương. Muôn nơi biết đón nhận tình thương.