Latest in Tech

LỄ HẾT - Lm. Mi Trầm

1. Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao dâng cao trong Đức Kitô. 
Lễ hết ta về đây bài ca âm vang âm vang tình Chúa cao sâu.
ĐK. Ta ra về đem Tin Mừng cho hết mọi người. Ta ra về đem Tin Mừng tận cùng thế giới. 
      Thắp sáng lên đốt nóng lên tin yêu cho đời. Thắp sáng lên đốt nóng lên tình yêu muôn nơi.
2. Tình Chúa cao vời ta truyền rao muôn dân muôn nơi được biết yêu thương. 
Lời Chúa rạng ngời ta cùng nhau đi loan tin vui người khắp muôn phương.
***** Lễ hết