Latest in Tech

DẤU CHÂN NGÀI - Phanxicô

1. Dấu chân Ngài in lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời. Trên vành nôi Bêlem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn. Và cát vàng biển sóng Galilê còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi phiến đá đồi Calvê còn in dấu chân máu hồng, ngàn năm vẫn tươi máu hồng, cõi đời bừng dấu chân Ngài.
ĐK. Xin cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương. 
Theo bước Ngài cùng đi gieo tình thương cõi đời.
2. Dấu chân Ngài đi qua thế gian vương mồ hôi cát bụi nhọc nhằn. Khi đời vui vâng theo ý Cha thì nước mắt ươm bao nụ cười. Đời nếu tìm công khó mua vinh quang thì chông gai cũng vun lên địa đàng. Ôi đã mấy ngàn năm qua còn in dấu chân sáng ngời, còn vang tiếng Cha vẫy mời: “Cửa hẹp là lối lên Trời”.
3. Những con đường con chưa bước qua xa thật xa thấy cả ngại ngần. Tim tình yêu không vang tiếng ca, lòng nhân ái mưa phai nhạt nhòa. Thuyền giăng buồm theo Chúa đi ra khơi, mà tâm tư vấn vương bao tình đời. Xin Thánh Giá ngàn năm xưa dìu con bước đi giữa đời, vượt qua khó khăn kiếp người, đến cùng nguồn phúc muôn đời.