Latest in Tech

LỜI KINH TẠM BIỆT - Lm. Nguyễn Duy

1. Người nằm xuống giã từ trần gian xin cho người ngủ yên năm tháng. 
Lúc chết đi mới được hỉ hoan Chúa giang tay chờ đầy tớ trung thành.
ĐK. Một đời sống hy sinh tìm về bến an bình hưởng nguồn vui trong Chúa Chí Thánh. 
Chờ ngày mai Phục Sinh trọn vẹn kiếp cậy tin sống cho đi để được chết lành.
2. Xuôi tay xuống có gì người ơi! Có những gì để trình diện Chúa. 
Chút mến yêu mỏng manh mà thôi! Hãy mang theo cùng và hãy an lòng.
3. Cuộc đời đó xin để lại sau mắt dõi tìm trời cao yêu dấu. 
Chốn ước mơ muôn đời thẳm sâu đã qua đi rồi cuộc sống thương đau.
4. Dù còn đó lỗi lầm ngày qua hãy vững tin tình yêu tha thứ. 
Phút tiễn đưa hiến dâng lời kinh gởi theo bên người về chốn thiên đình.