Menu


XÓT THƯƠNG NGƯỜI – Trầm Hương

ĐK: Xót  thương  người, lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. 
1. Nay người nằm xuống. Vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì (Con biết nói gì) trong phút giây tạ từ, xót thương người xin xót thương người. 
2. Thân phận bụi đất. Dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Như ánh dương nồng (Như ánh dương nồng) mất hút trong đêm trường, nhắc cho người kiếp sống mong manh. 
3. Trông cậy vào Chúa. Ngài cho con vui trên dương gian, rồi hôm nay đưa con ra đi qua miền ánh sáng. Kiếp sống lữ hành (Kiếp sống lữ hành) nay đã qua đi rồi, cõi Thiên đường giây phút trông mong.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)