Menu


TRỜI MỚI ĐẤT MỚI - Ân Đức

ĐK: Rồi tôi thấy một trời mới đất mới, trời đất cũ nay đã qua đi, và biển cũng không còn. Rồi tôi thấy thành thánh Gia Liêm mới, xuống từ trời từ nơi Thiên Chúa, chỉnh tề như một Tân nương trang điểm đón chào Đức Lang Quân. 
1. Tôi nghe tiếng từ ngai Thiên Chúa phán rằng: Đây là nhà tạm, nhà của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ lập cư giữa họ, họ sẽ là dân của Người, và Người là Thiên Chúa của họ. 
2. Chúa sẽ lau sạch những nước mắt cho họ, chết sẽ chẳng còn, sầu buồn tang tóc rồi cũng chẳng còn. Vì xưa cũ đã qua rồi, và Đấng ngự trên ngai phán rằng: Này vũ hoàn Ta đổi mới muôn loài.
***  Imprimatur: 04.8.2017 - TGP. Sài Gòn (DATY12)