Menu


XIN PHÓ THÁC – Anh Tuấn

1. Cuộc sống ở trần gian, đổi thay luôn mãi. Đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như thoáng mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi dời. Lòng con mãi băn khoăn, chốn ba bào con biết trông ai. 
ĐK: Xin, con xin phó thác hồn con trong tay Ngài, Ngài là Đấng Thuỷ Chung và rất mực Từ Tâm. 
2. Nguồn sức sống của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi mùa xuân không úa, suối nguồn hạnh phúc chẳng vơi. Đời sao mãi lênh đênh, con đường sao mãi gập ghềnh. Vào những phút đau thương sức thiêng nào nâng đỡ cho tôi. 
3. Nguồn ánh sáng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi Tình thương viên mãn, chan hoà trên khắp trần gian. Nào ai dẫn đưa tôi qua ngàn nguy khó chập chùng. Và trong bóng đêm thâu ai soi đường cho bước chân tôi. 
4. Nguồn cứu thoát đời tôi ở nơi Thiên Chúa. Như thành đô kiên vững cho hồn tôi đến tựa nương. Dù bão tố phong ba, tôi nào đâu hãi sợ gì. Vì Chúa kíp ra tay lúc tôi vừa lên tiếng kêu xin. 
5. Nguồn phó thác cậy trông ở nơi Thiên Chúa. Khi trời lên giông tố luôn hằng son sắt niềm tin. Kìa hoa lá muôn chim tay Ngài săn sóc độ trì. Thì mỗi bước ta đi, Chúa nhân hiền dõi mắt yêu thương.
***  Imprimatur: 01.01.2007 - TGP. Sài Gòn (CMTN)