Menu

HÃY TIẾP NHẬN CON – Hùng Lân

1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối. 
Cướp mất thời gian chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài. 
ĐK: Hãy trông lại chỉ một giây thôi! Hãy ban lời chỉ một câu thôi! 
Chúa đã từng dựng nên đất trời. Tình Ngài một chút đủ vui một đời. 
2. Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu. Tìm một an vui tìm một nương náu. 
Có thấy gì đâu, có thấy gì đâu. Phù vân đấy thôi hư vô một mầu. 
3. Bến ấm bình an muôn năm vững vàng. Còn tìm đâu hơn đầu đường sự sáng. 
Có thác hồng ân có suối tình thương. Tình Cha với con thắm thiết nồng nàn.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)