Latest in Tech

CỦA LỄ CẬY TRÔNG - Lm. Nguyễn Duy

1. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bến bờ yêu thương.
ĐK. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cậy trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng, sau một đời hằng luôn tín trung. Xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều: Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều.
2. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ân. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời quang vinh.