Menu

HÃY MỞ CHO TÔI – Hoàng Kim

ĐK: Hãy mở cho tôi mở cửa thiên đàng, để tôi vào mà tạ ơn Chúa. 
1. Hãy tạ ơn Đức Chúa vì Người từ nhân. Lòng Người yêu thương mãi muôn đời. 
2. Nhà Ít-ra-en nào hãy nói: Lòng Người yêu thương mãi muôn đời. 
3. Nhà A-ha-ron nào hãy nói: Lòng Người yêu thương mãi muôn đời. 
4. Những người sợ kính Chúa nào hãy nói: Lòng Người yêu thương mãi muôn đời.
***** Hãy Mở Cho Tôi (Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)
***  Imprimatur: 19.3.2001 - GP. Nha Trang (Thánh Vịnh Huyền Ca)