Menu


LỜI TỪ BIỆT - Ân Đức

1. Lệnh triệu đã ban rồi, tôi ra đi xin chào mọi người, đường trần gian đã hết mấy mươi năm có là chi, mấy mươi năm có là chi. Tôi ra đi âm thầm trong cô đơn thinh lặng, đến với Đấng mà tôi tin, với Đấng đã cho tôi làm người trong trần gian. 
A. Tôi ra đi gặp Người, cuộc hẹn hò tôi vẫn chờ mong. Tôi ra đi gặp Người, cuộc đời tôi đi vào thiên thu. Tôi ra đi gặp Người, cuộc hẹn hò tôi vẫn chờ mong. Tôi ra đi gặp Người, cuộc đời tôi đi vào thiên thu. 
2. Hành trình đã đến rồi, tôi xuôi tay xin chào mọi người. Chỉ được xin lời cuối trao cho nhau trong tình thân, nhớ cho nhau những lời kinh. Hôm nay tôi trở về trong đôi tay đất mẹ, đến với Đấng đã yêu tôi, với Đấng đã cho tôi trọn niềm vui cuộc sống. 
3. Tạm biệt lần cuối cùng, anh ra đi giã từ mọi người, cuộc trần gian tựa giấc chiêm bao có gì đâu, đoá hoa kia đã rụng mau. Xin đưa anh trở về nơi Quê hương an nghỉ, đến với Đấng mà anh yêu, với Đấng mà anh trao trọn niềm tin rực rỡ. 
B. Anh ra đi gặp Người, cuộc hẹn hò anh vẫn chờ mong. Anh ra đi gặp Người, cuộc đời anh đi vào thiên thu. Anh ra đi gặp Người, cuộc hẹn hò anh vẫn chờ mong. Anh ra đi gặp Người, cuộc đời anh đi vào thiên thu.
***  Imprimatur: 04.8.2017 - TGP. Sài Gòn (DATY12)