Menu


TRỞ VỀ CÙNG CHÚA – Trầm Hương

ĐK: Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, và trái tim mở rộng cùng đất trời reo vang. Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa bao tháng năm mỏi mòn đợi chờ, tình Chúa dâng ngập trời ngây ngất hồn thiên thu. 
1. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi! Con trở về cùng Chúa như cánh chim phượng hoàng. Ẩn mình trên ngọn núi Đấng Quyền Năng Vô Biên. 
2. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi! Những gì là trần thế con xin trả lại đời. Hồn trào dâng ngây ngất với Tình Yêu Ba Ngôi. 
3. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi! Cõi trần này mờ tối không gian lắng u buồn. Về nghỉ yên trong Chúa Đấng Quyền Năng Vô Biên..
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)