Menu


THÁNH VỊNH 145 (CN4TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Xin Ngài đến cứu độ chúng con.
1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù.
2. Người giúp đỡ kẻ mồ côi, góa bụa trong kiếp sống, nhưng xua trừ mưu độ kẻ ác tâm. Nào Si-on vang lời mừng, Thiên Chúa là Vua mãi muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 145 (CN4TNA)