Menu


ĐỢI NẮNG – Mai Nguyên Vũ

ĐK: Từ ngục tối van xin Chúa hãy nghe thấu. Nguyện xin Chúa thương nghe tiếng con khấn cầu. Bao nhiêu đêm ngày hồn con khát mong như quân canh phòng đợi ánh thái dương, Chúa là ánh sáng đời con. Trọn cuộc sống con phó thác ở tay Chúa. Và vĩnh viễn luôn tin ở nơi Lời Ngài. Xin thương khoan hồng rộng ban thánh ân, cứu thoát linh hồn khỏi nơi tối tăm, dẫn vào nắng ấm mùa xuân. 
1. Xin chiếu ánh Thiên nhan trên người tôi trung của Chúa. Mây u ám xua tan cho hưởng vinh quang chan chứa. Xin cho linh hồn này mau về cùng Chúa đời đời vui thoả hưởng ân tình Ngài, ngợi khen Chúa chẳng ngơi. 
2. Nếu Chúa chấp lỗi lầm dương trần ai đâu được rỗi. Xin tha thứ khoan dung đưa vào vinh quang tươi sáng. Ánh sáng Chúa ngàn đời hãy luôn soi chiếu rạng ngời, trên từng người con của Ngài và cho sống thảnh thơi. 
3. Chúa sẽ đến lau khô mắt người long lanh lệ thấm. Khăn tang sẽ tiêu tan, tiếng cười ngân vang vui sướng. Chúa đã đến gần rồi đất trời thay kiếp đổi đời, những người công chính rạng ngời tựa tia nắng đẹp tươi..
***** Đợi Nắng 
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)