Latest in Tech

XIN DẪN ĐƯA CON VỀ (Tv 50) - Lm. Ân Đức

ĐK. Xin dẫn đưa con về xin Ngài dẫn đưa con về với đường ngay nẻo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương ôi nguồn xót thương khôn lường. Con trông cậy mà không thất vọng, nơi Ngài chứa chan hồng ân, có nơi Ngài suối ơn cứu độ.
1. Xin dủ tình thương con, xót thương con theo đức từ bi. Xin rửa sạch hồn con, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ. Vì con hằng nhận biết tội lỗi con trước mắt. Con đã xúc phạm đến thiên nhan.
2. Con đã là tội nhân lúc trong thai thân mẫu của con. Đã mang tội vương lỗi lúc con vừa sinh cõi trần gian. Lòng Chúa hằng yêu thích hồn chân thật, khiêm tốn. Xin dạy con được biết khôn ngoan.
3. Xin lấy cành hương thảo rảy trên con, thanh tẩy hồn con. Con sẽ được tinh khiết, tấm linh hồn tuyết trắng sạch trong. Được tưng bừng nhảy múa, niềm vui càng chan chứa. Xin đừng xua đuổi khỏi thiên nhan.
4. Xin ban lại niềm vui sống trong niềm hoan hỉ cậy trông. Xin mở miệng môi con hát ca lòng thương xót từ nhân. Ngài không hề chê ghét một cõi lòng tan nát. Tuôn tràn muôn hồng phúc trên con.