Latest in Tech

BỤI TRO - Ngọc Kôn

ĐK. Xin hãy nhớ rằng: thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong -trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi tro ngày sau sẽ về tro bụi.
1. Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn. Bền như lâu đài xây có ngày cũng sẽ chuyển lay. Xinh tươi là mấy người, kiêu sa là mấy ngày, hư không sớm muộn cũng hoàn hư không.
2. Giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tàn. Quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần, hơn nhau rốt cuộc sang hèn như nhau.
3. Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn. Hồng nhan có là bao sớm muộn cũng sẽ tàn mau. Khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời, tay không sớm muộn cũng về tay không.
4. Trở về đi người ơi về với nguồn cứu cánh con người. Về với Chúa từ nhân vững bền kiên tín ngàn năm. Ăn năn mọi lỗi lầm, không e ngại thất vọng, keo sơn Chúa hằng nhân từ yêu thương.
5. Trở về đi người ơi dòng sông nào không ra biển rộng. Về với Chúa là Cha tháng ngày luôn đón chờ ta. Bao dung ai sánh bằng, yêu thương thì bất tận, canh thâu Chúa hằng gánh chịu đau thương.
****  Bụi tro