Latest in Tech

THÁNH VỊNH 50 (Lễ Tro) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài.
1. Xin xót thương con theo lòng từ bi Chúa, lạy Chúa xóa tội con theo lượng hải hà. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Chúa rửa sạch.
2. Con biết nơi con lỗi tội vương mắc, ngày đêm lỗi lầm con luôn ở trước mặt. Lỗi tội con phạm đến Chúa Trời, điều dữ con dám lỗi trước mặt Ngài.
3. Xin Chúa ban cho con lòng trong trắng, đổi mới tinh thần con chung thủy với Ngài. Xin đừng xua đuổi cách nhan Ngài đừng lấy đi trong con Thánh Thần của Ngài.
4. Xin Chúa cho con vui được Ngài cứu rỗi, và nâng đỡ đời con theo lòng quảng đại. Xin Ngài thương mở lưỡi mở miệng để cất lên tiếng hát ca khen Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Lạy Chúa. xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.
***** Thánh Vịnh 50 (Lễ Tro)