Latest in Tech

HỒNG ÂN DIỆU HUYỀN - Lm. Ân Đức

ĐK. Hồng ân diệu huyền là Chúa đến cùng con, là Chúa sống cùng con, là Chúa ở cùng con nên như cha, nên như anh, như bạn thiết tình thân. Con tuy là phận phàm nhân mọn hèn mà Chúa đã gọi con, mà Chúa đã chọn con, mà Chúa đến tìm con trao yêu thương, cho con nên chứng nhân tình yêu Chúa.
1. Trần gian cỏ hoa mọi sự đều chóng qua. Còn tình yêu Chúa luôn bền vững mãi ngàn thu. Niềm vui chan chứa trong nhà Chúa con đêm ngày. Tán dương tình Chúa thương hiệp nhất trong tình thắm nồng.
2. Hồn con sướng vui ngập tràn niềm ủi an. Tựa như em bé êm đềm say giấc ngủ ngon. Tựa nương bên Chúa con nào lắng lo ưu phiền. Chúa chiên lành dẫn trên đồng cỏ xanh tận suối nguồn.
3. Tạ ơn Chúa luôn nồng nàn muôn khúc ca. Này con xin đến thi hành thánh ý của Cha. Dù con bất xứng nhưng tình Chúa vẫn không ngừng. Tín trung và thủy chung phủ lấy con tình thắm nồng.
***** Hồng ân diệu huyền   Hợp Ca Nam
****  Imprimatur: 05.06.2015 - GP. Ban Mê Thuột