Latest in Tech

THÁNH VỊNH 138 (T.GioanB.) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Xin tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng.
1. Lạy Chúa, Chúa dò xét con và Ngài biết con rồi. Biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ gì Ngài thấu suốt từ xa. Dù con đi hay nằm nghỉ ngơi Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi Ngài đã quen thuộc rồi.
2. Lạy Chúa, chính tạng phủ con vì thương Chúa tạo thành. Tấm hình hài nhỏ bé tầm thường Ngài đã dệt từ dạ mẫu thân con. Lời tri ân vang dội khắp nơi ơn Ngài tạo tác, việc Ngài làm nên ôi thật quá là diệu kỳ.
3. Hồn con Chúa lạ lẫm chi vì do Chúa đã tác thành. Chúa tỏ tường xương cốt con rồi từ lúc được hình thành chỗ ẩn sâu. Ngài thấy rõ thân phận của con ngay từ giây phút được dệt từ nơi sâu lòng đất ôi diệu huyền.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. 
Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người.  Alleiluia.