Menu


THÁNH VỊNH 138 (T.Gioan B) – Mi Trầm

ĐK: Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, con cảm tạ Chúa.
1. Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết khi con ngồi con đứng, con đi. Con suy nghĩ gì này Ngài thấu suốt, nẻo đường con đi Ngài đã quen thuộc.
2. Tạng phủ của con này Ngài cấu tạo, tác sinh hình hài trong mẫu thân con. Con luôn cảm tạ việc Ngài cao quí: đã dựng nên con một cách diệu kỳ.
3. Này hồn của con Ngài từng thấu tỏ, Chúa luôn am tường từng đốt xương con. Ngay lúc tác thành từ lòng sâu thẳm, Chúa hằng theo con, Ngài biết mọi điều.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaHài Nhi hỡi con sẽ được gọi là triên tri của Is-ra-el. Con sẽ đi trước Chúa và mở lối Ngài đi. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 138 - Con Cảm Tạ Chúa (Thánh Gioan Tẩy Giả 24.6)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm