Menu


THÁNH VỊNH 33 (T.Phêrô&Phaolô) – Mi Trầm

ĐK: Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh quanh những người những người kính sợ Chúa.
1. Tôi chúc tụng Chúa Trời luôn mãi, miệng tôi ca ngợi chẳng hề ngơi. 
Hồn tôi trong Chúa bao vinh dự, bạn nghèo nghe lấy và vui lên.
2. Hỡi các bạn hãy ngợi khen Chúa và đây Danh Người hãy tụng ca. 
Này tôi tìm kiếm Chúa đáp lại, mọi điều kinh hãi rồi qua thôi.
3. Hãy ngước nhìn Chúa Trời nhân ái Người sẽ bênh vực khỏi sợ ai. 
Kẻ hèn kêu cứu Chúa đáp lời mọi điều tai ác rồi qua thôi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaCon là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 33 - Thiên Thần Chúa (Thánh Phêrô & Phaolô 29.6)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm