Menu


THÁNH GIOAN TIỀN HÔ - Thanh Hùng

1. Đoàn chúng con hôm nay ngợi mừng Thánh Gio-an Tiền Hô. Xưa Người được sinh ra để làm chứng về Đức Ki-tô. Người là Đấng cao trọng giữa người nam sinh từ người nữ. Nhưng Đấng đến sau Người còn cao quý hơn Người.
ĐK: Cùng hát mừng Thánh Gio-an. Hồng ân của Thiên Chúa ban. 
Người đến loan báo cho thế nhân về Đấng Cứu Chuộc muôn dân.
2. Cùng bước theo Gio-an truyền Danh Chúa khắp nơi trần gian. Hãy thật lòng thống hối và sống đúng Lời Chúa đi thôi. Lời xưa đã loan truyền Chúa gọi ta lúc nào không biết. Hãy tỉnh thức mong chờ người ơi chớ hững hờ.
*****  Thánh Gioan Tiền Hô
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang