Menu


HÀI NHI TÊN GIOAN – Đặng Xuân Hương

ĐK: Một hài nhi tên Gio-an khi chưa vào đời. Một người con được chúc phúc từ lòng mẫu thân. Được Mẹ Chúa đến viếng thăm nên đã nhảy mừng. Loan báo cho đời được biết Đấng Cứu Tinh.
1. Ngày trẻ sinh ra cả khắp núi đồi cất tiếng chúc mừng vì Chúa khoan nhân. Trẻ ấy Gio-an Thần sứ đã truyền thật chính ơn lành của Chúa chí nhân.
2. Ngày ấy Gio-an vào ẩn giữa rừng châu chấu hoa rừng làm của nuôi thân. Luyện đức tu tâm Thần Khí soi lòng rao giảng muôn người sám hối ăn năn.
3. Này chúng nhân ơi đây chính Tin Mừng mau hãy trở về chừa cải canh tân. Hãy lắng nghe tôi vì Chúa đến rồi sẽ rửa muôn người trong Chúa Thánh Linh.
***** Hài Nhi Tên Gioan
***  Imprimatur: 20.10.2019 - Gp. Nha Trang (TNA - Bộ 1)