Menu


THÁNH VỊNH 138 (T.Gioan.B) – Thái Nguyên

ĐK: Tạ ơn Chúa ( í ) tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng.
1. Chúa đã dò xét con và Ngài đã biết, biết con khi đứng khi ngồi, biết con suy nghĩ những gì, biết con trên muôn nẻo đường, biết con trên dặm hành hương.
2. Chúa đã tạo tác con từ trong thai mẫu, nắn con trong tấm thân này. Cất lên câu tán dương Ngài, tác nên thân con lạ lùng, biết bao nhiêu là kỳ công.
3. Chúa có lạ lẫm chi này hồn con đây, Chúa luôn thấu suốt am tường, biết con xương cốt vẹn toàn, lúc con sinh ra âm thầm, biết bao nhiêu là tình thâm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Hỡi thơ nhi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ ra đi trước mặt Chúa mở lối cho người. Alleluia, Alleluia.

***** Thánh Vịnh 138 (Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, 24.6)