Latest in Tech

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG - Vinh Hạnh

ÐK. Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. 
Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. 
Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. 
Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái yêu Chúa mến thương anh em.