Menu

NIỀM TÂM SỰ - Anh Linh

ĐK: Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng; Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình; Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. 
1. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái; Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy. 
2. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy, Thầy cho chúng con bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu. Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con. 
3. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: Chúng con chính là môn sinh của Thầy..
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường  (TCVN1)