Menu

VÌ CHÚA LÀ TÌNH YÊU – Kim Long

1. Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn thương bước trong cuộc đời: Hãy sống vui tình bác ái. Xin hãy yêu thương nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bừng cháy tiêu diệt sự chết. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa. Tình yêu tuyệt đối: Chính Chúa là Tình Yêu. 
2. Ngước mắt nguyện cầu cho chiến tranh tàn phai, cho khắp nơi muôn người thôi oán căm hận thù: Thế giới vui tình bác ái. Xin hãy yêu thương nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu.Để tình yêu bừng cháy xoá mờ thù oán. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa. Tình yêu tuyệt đối: Chính Chúa là Tình Yêu. 
3. Hãy tiến lại gần, tay nắm tay mừng vui, xin Chúa thương liên hiệp muôn sắc dân thành một: Góp sức xây tình bác ái. Xin hãy yêu thương nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu.Để tình yêu bừng cháy nối liền bờ cõi. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa. Tình yêu tuyệt đối: Chính Chúa là Tình Yêu.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)