Menu


Ở ĐÂU CÓ BÁC ÁI – Hoàng Kim

ĐK: Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện (ư). 
1A. Tình yêu Chúa Ki-tô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta. Ta hãy vui mừng hoà ca trong Ngài. 
1B. Hãy úy kính yêu thương Chúa Trời hằng sống (ư). Và ta hãy yêu nhau với tấm lòng (ư) chân thành. 
2A. Vậy khi tới nơi đây trong cộng đoàn hợp nhất chúng ta. Ta hãy giữ mình khỏi mối bất hoà. 
2B. Đừng tranh chấp gian ngoa cũng đừng đôi chối cáo thưa. Và ước gì Ki-tô Thiên Chúa ngự giữa ta luôn. 
3A. Lạy Đức Chúa Ki-tô, ước gì khắp hết chúng con. Cũng sẽ được cùng thần thánh trên trời. 
3B. Hưởng nhan Chúa quang vinh, ôi niềm vui bao (ư) la. 3B. Niềm vui chẳng phôi pha đến muôn đời (i). A-men..
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)