Latest in Tech

BÀI CA BÁC ÁI - Lm. Từ Duyên

1. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con, mến thương nhau, thương nhau dài lâu. Như Con Cha đã yêu con, một mình Ngài đã chết thảm sầu, cánh tay kia vẫn rộng mở, dòng máu kia vẫn tuôn trào, để cho con theo yêu thương trọn đời, yêu thương mọi người.
ĐK. Vì yêu, yêu anh em là yêu ta. Vì thương thương anh em là thương ta.
2. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con, mến thương nhau, thương nhau dài lâu. Như Con Cha đã bên con, trọn đời Ngài mặc lớp khó nghèo, sống bên con kiếp nghèo đói, Ngài sống như kẻ nghèo hèn, để cho con theo hy sinh cuộc đời, yêu thương đậm đà.
3. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con, mến thương nhau, thương nhau dài lâu. Như gia nhân sống hèn hạ, Ngài hầu hạ nào có xá gì, đã yêu thương có ngại đâu, Ngài sống như kẻ hầu hạ, để cho con theo đem thân đời mình, tôi tớ mọi người.
4. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con, mến thương nhau, thương nhau dài lâu. Như Con Cha đã thứ tha, cả kẻ thù đã giết chết Ngài, Chúa yêu thương vẫn từ nhân, Ngài thứ tha cả kẻ thù, để cho con theo quên đi tủi nhục, quên đi hận thù.