Latest in Tech

THÁNH NHÂN RỰC SÁNG – Anphong Hoan

1. Đoàn người đông đảo kia, họ là ai? Từ đâu đến? Sao họ mặc áo trắng tinh, cầm cành thiên tuế, miệng hát vang rền? Đó là những người đã tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên, nay họ được theo Con Chiên đến chung hưởng hạnh phúc Thiên Đình. 
ĐK: Xin tôn vinh chúc tụng, chúc tụng Chúa Uy Linh, Ngài thương ân thưởng chính nhân trên cõi Thiên Đình! Này các thánh nhân rực sáng và tiến nhanh như lửa đốt bụi lau. Các ngài hết tình yêu Chúa, cùng đồng lòng chúc tụng Thánh Danh. 
2. Mọi người chung niềm vui, hợp lời ca, mừng các thánh! Các ngài được Chúa mến thương niềm tin son sắt, kiên quyết trung thành. Sống nơi thế trần đường thập giá các ngài vui bước hân hoan, nay được ở trong vinh quang Chúa ban thưởng cuộc sống thanh nhàn. 
3. Ngẩng đầu lên trời cao lòng thành tâm cầu xin Chúa: tháng ngày cuộc sống thế gian, Ngài thương đưa lối, dìu dắt yên hàn! Bước trong thế trần đầy sầu khó, vất vả, cay đắng oan khiên, chung hưởng niềm vui vô biên hát ca cùng thần thánh vang rền.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn