Latest in Tech

THÁNH VỊNH 23 (01.11) - Thái Nguyên

1. Trái đất và muôn loài đều là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. Vì Chúa đã xây móng trong lòng đại dương, vì Chúa đã dựng nên trên các dòng sông.
ĐK: Lạy Chúa đây là dòng dõi của những kẻ kiếm tìm Ngài.
2. Ai sẽ được hân hạnh trèo lên núi Chúa? Người nào được may lành vào đền thánh Ngài? Người đó có bàn tay vô tội sạch trong. Người đó có lòng thanh không sống tà gian.
3. Ai tốt sẽ hưởng được lòng từ bi Chúa, và được Ngài chúc lành trọn đời sống này. Vì Chúa Đấng giải thoát cho người tìm Chúa, tìm kiếm Chúa Gia-cóp, Thiên Chúa của ngươi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán rằng: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 23 (Lễ Các Thánh, 01.11)