Latest in Tech

NGỢI MỪNG CÁC THÁNH

ĐK. Nơi dương thế vang hát mừng trái tim thơ dâng đôi lời hợp hoan. Mừng Các Thánh chiến thắng sáng láng ngự Thiên Cung cao sang vẻ vang hết u buồn lắng lo ngàn nỗi. Nơi dương thế bao lớp người ngước trông lên quê Thiên Đàng hiển vang. Cầu Các Thánh ghé mắt đoái đến đoàn con cái tha hương bốn phương dắt đưa về tới quê Thiên Đàng.
1. Các Thánh xưa nêu sáng Đức Tin. Yêu đời hy sinh không màng công danh khinh chê phù vinh. Được cùng Chúa sướng vui hạnh phúc, bên Chúa vinh quang cao sang muôn đời huy hoàng. Các Thánh xưa yêu đức khó khăn không sợ gian truân, không sợ nguy nan, kính yêu thành tâm. Được cùng Chúa sướng vui hạnh phúc muôn kiếp muôn đời vui thú không ngơi kính yêu Vua Trời.
2. Các Thánh xưa nhân chứng Phúc Âm. Trong rừng âm u, trên đồng hoang vu cứu muôn ngàn dân. Được cùng Chúa sướng vui hạnh phúc bên Chúa vinh quang cao sang muôn đời huy hoàng. Các Thánh xưa yêu đức ái nhân, vui đời tha hương, phiêu bạt muôn phương nối bao tình thương. Được cùng Chúa sướng vui hạnh phúc muôn kiếp muôn đời vui thú không ngơi kính yêu Vua Trời.